Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Brancheorganisatie Garnalen garandeert topkwaliteit

De Hollandse garnaal smaakt niet alleen goed, maar heeft ook een goed imago. Toch dreigde de garantie van topkwaliteit door gebrekkige samenwerking binnen de keten verloren te gaan. Vissers, verwerkers en handelaren van Noordzeegarnalen gaan hier nu samen in de nieuwe Branche Organisatie Garnalen hun schouders onder zetten.

Op 6 oktober 2015 is de nieuwe Branche Organisatie (BO) Garnalen opgericht, waarin garnalenvissers, -verwerkers en –handelaren zich gezamenlijk gaan inzetten voor garnalen van hoge kwaliteit. Het is een vernieuwende, precompetatieve samenwerking van alle partners in de garnalenketen. Er is een kwaliteitsreglement dat eenduidig, meetbaar, transparant, traceerbaar en handhaafbaar is. Alle leden van de BO Garnalen worden gecertificeerd via een door de brancheorganisatie uitgegeven kwaliteitskeurmerk. Wing begeleidde het proces van totstandkoming van de BO en het opstellen van het onderliggende programma voor kwaliteitsmanagement.

Het was een interessant proces dat veel tijd vroeg om partijen op een lijn te krijgen. Er was sprake van een grote diversiteit in de kwaliteit van aangevoerde partijen garnalen, zonder dat dit tot uitdrukking kwam in de producentenprijs. Financieel loonde het voor de goedwillende vissers niet om in te zetten op een kwalitatief topproduct. Hierdoor ontbrak het aan voldoende bereidheid en investeringsvermogen om de vangstmethoden grootschalig te verduurzamen. Niet alleen is zo’n transitie noodzakelijk in verband met het beheer van natuurgebieden op zee, maar ook vanwege de toenemende vraag bij de consument naar duurzaam en eerlijk geproduceerd voedsel.

In het verleden werden afspraken tussen vissers en handelaren door de Autoriteit Consument en Markt gezien als marktverstoring. Door met de BO de kwaliteit van de garnaal centraal te stellen, en niet de aangevoerde hoeveelheden of prijsvorming, lukt het nu wèl om een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen alle schakels van de productieketen.

De nieuwe brancheorganisatie gaat zich dus exclusief richten op het garanderen van de diverse kwaliteitskenmerken die de Hollandse garnaal volgens de huidige, op duurzaamheid lettende consument zou moeten hebben. Het motto is daarbij 'Be good and tell it'. Niet alleen gaat het daarbij om de versheid, voedselveiligheid en smaak van het product, ook gaat de garnalensector vertellen hoe ze de garnalen met respect voor de natuur bevissen, volgens de hoogste normen verwerken en zodanig verhandelen dat voor vissers en handel een eerlijke prijs wordt gegarandeerd. Wing is trots dit gedachtegoed mede mogelijk te hebben gemaakt.