Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Maatschappelijke samenwerking bij complexe opgaven: het loont

De ontwikkeling en uitvoering van beleid vindt steeds meer plaats in samenwerking met andere omgevingspartijen zoals maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers. De opgaven die nu op de overheden afkomen zoals de energietransitie en klimaatadaptatie vragen om een integrale benadering. Bovendien is het vaak nodig om maatschappelijke coalities te smeden van partijen die ook op de langere termijn betrokken blijven bij het probleem, de oplossing én de uitvoering.

Wing essay door Irene van Dorp en Henk Smit

Dat is gemakkelijker bedacht dan in de praktijk gebracht. Allerlei krachten kunnen de maatschappelijke samenwerking aan langetermijnopgaven in de weg staan. De afgelopen vijf jaar deden wij ervaring op in het programma Ecologie & Economie in Balans (E&E) in de Eemsdelta met een vorm van stakeholdermanagement die recht doet aan de onderlinge verhoudingen en die processen kan versnellen. Wat houdt deze werkwijze in en wat maakt haar succesvol? In dit artikel willen we onze inzichten graag met collega’s delen.

> Download het volledige essay Maatschappelijke samenwerking bij complexe opgaven (pdf)

Eemshaven-Waddenzee_Schuurmans copyright.jpg

© Foto: Mark Schuurman

    Irene van Dorp 29/09/2019