Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Samen kom je verder!

In februari ben ik begonnen als junior adviseur bij Wing. Veel nieuwe indrukken, nieuwe collega’s, nieuwe kansen!

Voordat ik naar Wageningen kwam studeerde ik Economie in Groningen en doorliep ik een traineeship bij de Talentenregio (samenwerkende gemeenten in de regio Zwolle). Hier mocht ik op verschillende beleidsterreinen projecten doen. Vaak kwam daarbij de veranderende rol van de overheid om de hoek kijken. Niet alleen de overheid zelf moet wennen aan deze nieuwe rol, ook maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners hebben tijd nodig om dit nieuwe evenwicht te ontdekken. Een gezamenlijke zoektocht, waarin we alleen verder komen door samen op te trekken en van elkaar te leren. Van de dingen die werken, maar ook juist van de dingen die niet werken. 

Meteen, in mijn eerste week bij Wing, ben ik een voor mij nieuw werkveld en een nieuwe regio ingedoken: de voedselsector in de Gelderse Vallei en omstreken. Ook hier is van alles in beweging, want voedsel krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Consumenten, ondernemers, overheden, coöperaties en andere organisaties komen met ideeën om regionaal en duurzaam voedsel aan de man te brengen. Voor overheden spannend om hier een weg in te vinden, met nieuwe spelers en veel kansen en uitdagingen om samen te werken. Goed om te horen en lezen dat in de Foodvalley regio een voedselvisie is getekend, door wel 100 partners vanuit verschillende disciplines. Erg knap! Nu dus samen aan de slag om die visie in de praktijk te brengen! 

Ook in de regio Zwolle is de laatste jaren regionale samenwerking steeds belangrijker geworden. Doordat men krachten bundelt, gaat het de regio nu flink voor de wind! Zwolle en omstreken behoort nu tot één van de sterkste groeiregio’s van Nederland en trekt steeds meer de aandacht in andere delen van Nederland. Veel mensen vragen zich af waar die groeikracht vandaan komt. Volgens mij ligt het aan de wil om samen te werken: openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en met elkaar kansen willen creëren. En een ander iets gunnen, omdat het uiteindelijk wel een keer terug komt.

Ik herken dat samenwerken met zoveel verschillende partijen soms moeilijk is. Zelf ben ik ook wel eens ongeduldig en denk dan: “als ik het alleen zou doen, zou het veel sneller gaan”. Op de korte termijn wellicht waar, maar op de lange termijn is een gedragen en geborgd plan of visie succesvoller. Het belang van samenwerking wordt gelukkig vaak gezien, op verschillende schaalniveaus. In Parijs hebben de EU-partners onlangs het klimaatakkoord afgesloten. En op regionaal niveau ligt in de Foodvalley nu dus de voedselvisie. Een mooie kans om met elkaar de aan de slag te gaan met de uitvoering en om te verkennen welke nieuwe rollen en verantwoordelijkheden hieruit voortkomen. Eén van de lessen die ik in Zwolle geleerd heb: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!