Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Succesvol en effectief netwerken, hoe doe je dat?

Netwerken kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijk complexe vraagstukken. Tijdens de Wing Academy op 9 februari jl. zijn we een dag lang letterlijk én figuurlijk aan de slag gegaan met netwerken. Hoe maken we netwerken het meest effectief? Wat zijn succesfactoren en valkuilen?

Binnen netwerken komt een grote rijkdom aan kennis en ervaring bij elkaar. Dat maakt netwerken geschikt voor het zoeken naar oplossingen voor complexe opgaven, waarbij geen enkele partij de volledige wijsheid in pacht heeft. Vanuit Wing organiseren of ondersteunen we vaak netwerken. Soms actief bij de opzet en begeleiding van bijvoorbeeld een netwerk rond energietransitie in de regio. Maar ook in de rol van proces- of programmamanagement in netwerken van overheden, bedrijfsleven en ngo’s. Tijdens de Wing Academy [http://www.wing.nl/over_wing/wing_kwaliteit] op 9 februari jl. hebben we met een mooie mix van Wingers en contacten uit ons professionele netwerk, stilgestaan bij de vraag welke factoren bijdragen aan een succesvol netwerk.

Soorten netwerken

Allereerst is het belangrijk om de doelen, verwachtingen en activiteiten van het netwerk scherp te stellen. Dat betekent: kiezen en een duidelijke focus aanbrengen. Er zijn verschillende netwerken voor verschillende doelen, die soms ook door elkaar lopen.

  • Community of action: gezamenlijk de wereld veranderen, bijvoorbeeld Wij maken Nederland
  • Community of practice: dezelfde activiteiten of samen leren, zoals beroeps- of studienetwerk
  • Community of place: hetzelfde geografische gebied, bijvoorbeeld buurtnetwerk
  • Community of interest: gedeelde interesses, zoals online netwerk rond computer-games
  • Community of circumstance: niet zelf gekozen situatie, bijvoorbeeld lotgenotencontact

Online en offline

Offline elkaar ontmoeten is vaak een belangrijke component bij netwerken, zeker bij de start. Met online activiteiten kun je tussendoor het netwerk warm houden en voeden. Soms volstaat alleen ‘online’ netwerken, bijvoorbeeld rond computer-games of wanneer er behoefte is aan anonimiteit. Kortom: denk goed na over het doel van het netwerk, en welke manier van organiseren hierbij past.

Wees specifiek

Aan een goed functionerend netwerk neem je deel en je komt er terug, omdat je er iets haalt en brengt. De kern van een succesvol netwerk zit in wederkerige relaties en een sterk gemeenschappelijk belang. Het gemeenschappelijke belang moet je goed afbakenen, door scherp te zijn in het doel van het netwerk en door het onderwerp in te kaderen Wees specifiek en probeer een niche te zoeken. Of sluit je aan bij een bestaand netwerk. Geen nieuwe kroeg beginnen als je een nieuwe discussie kunt beginnen in een lekker lopende bestaande kroeg!

Een succesvol netwerk?!

Het succes van een netwerk is lastig te duiden. Je kunt kijken naar de hoeveelheid activiteiten, bereikte mensen of actieve deelnemers. Anders dan bij projecten is het lastig om doelstellingen SMART te formuleren bij een netwerk. Een netwerk opzetten en benutten kost tijd en er is geen blauwdruk. Een netwerk ontwikkelt zich vaak dynamisch. Soms ook in een richting die je vooraf niet voorzien had. Maar toch: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Wij gaan vrolijk verder met netwerken: online, offline, privé & zakelijk.

Lees deel 2 van dit blog: De rol van de netwerkende overheid