Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Wing heeft een nieuwe partner en mede-eigenaar

Frank Stroeken is vanaf 21 september 2021 volledig partner en dus mede-eigenaar, van Wing. Daar zijn we erg blij mee! Naast inhoudelijke kennis brengt Frank ook veel passie mee voor zijn vak. Hij zet zich in voor projecten met een ruimtelijke component. Die ruimtelijke benadering is hard nodig. De vele maatschappelijke opgaven waar we voor staan, leiden immers tot grote veranderingen in onze landschappen.

Sinds 2018 is Frank als landschapsarchitect, projectleider en adviseur aan Wing verbonden. "Dat ik nu partner ben geworden is een mooie mijlpaal voor mij", zegt Frank.

"Mijn werk richt zich op landschappen met landbouw, bos en natuur, met levende rivieren en met mensen die als ondernemer of inwoner trots zijn op hun omgeving. Het gaat daarbij om kwaliteiten die we vanuit het verleden meekrijgen en nadrukkelijk ook om actuele en urgente opgaven, zoals duurzaam waterbeheer en de energietransitie. Ik werk aan ontwerpprojecten op verschillende schaalniveaus: van de entree van een natuurgebied tot op de schaal van het Groene Hart. Vaak is het schakelen tussen de schaalniveaus belangrijk. Het afwisselend verbeelden van ontwikkelingen op een plek én van een ruimer gebied helpt namelijk om te bevatten en te bespreken wat er gaat gebeuren in een landschap. Ik zie het als een uitdaging om de kwaliteiten waaraan we werken en de waarden die we nastreven beter zichtbaar, bespreekbaar en invoelbaar te maken. Dit is onmisbaar bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijk ontwerp.

Het partnerschap bij Wing is een nieuwe vorm om me in te zetten voor deze mooie club met collega’s die met hart, ziel en veel verstand werken aan al die transities in ons landschap. Mijn rol bij Wing verandert, maar ik zal de meeste tijd blijven werken aan ontwerpend onderzoek en advisering.”