Menu

Mensen

De mensen van Wing spreken de taal van bestuurders, beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers.

Frank Stroeken

Landschapsarchitect

Telefoon: 06 521 59 139

De inhoud is een boeiende puzzel voor Frank. Ook zijn het de mensen die hem inspireren, met hun kennis, hun wensen en hun zoektocht naar een nieuw landschap. Met zijn knowhow en ervaring als landschapsarchitect versterkt Frank sinds juni 2018 het Wing-team.

“Mijn passie ligt in het landschap: de ruimte die je buiten ziet en waarin zichtbaar is hoe mensen en natuurlijke processen met elkaar samenwerken en waarin je ook het verleden van mens en natuur weerspiegeld ziet. Soms zie je harmonie, soms tegenstellingen.

Als landschapsarchitect bij bureau Terra Incognita in Utrecht en daarvoor bij twee ingenieursbureaus, opereerde ik in een breed werkveld rond de thema’s cultuurhistorie, rivieren, natuur, landbouw, duurzame energie en recreatie. Ik werkte aan dijkversterkingen en ruimtelijke perspectieven voor rivieren, wind- en zonne-energie, krimpende plattelandsregio’s, intensieve tuinbouwgebieden, vrijetijdsperspectieven en hippe stadslandbouw. Sinds kort ben ik vanuit Wing Ateliermeester van AtelierOverijssel

Naast mijn werk zet ik me in als bestuurder van een Utrechtse buurtboerderij. Ik ben gitarist in een jazzbandje en speel graag een potje voetbal. Om tot rust te komen bezoek ik de landschappen die me zo boeien".