Menu

Mensen

De mensen van Wing spreken de taal van bestuurders, beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers.

Sjoerd Haitsma

Adviseur

Telefoon: 06 251 43 551

Sjoerd werkt graag aan het verbinden van complexe opgaven op het snijvlak van land en water. Hij is geïnteresseerd in anderen en is analytisch sterk. Door overzicht en rust te creëren en humor te gebruiken, brengt Sjoerd partijen bij elkaar.

“Voordat ik in 2021 bij Wing kwam, was ik zo’n negen jaar werkzaam bij advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Naast teamleider was ik proces- en omgevingsmanager in grote projecten, zoals het Programma Waddenzeekust. Daarbij werkten overheden, bewoners en ondernemers aan waterveiligheid, natuurontwikkeling en andere gebiedsopgaven langs de Friese Waddenzeedijk. En binnen het Programma Noordelijke Maasvallei werkte ik aan drie verschillende trajecten langs de Maas. We kwamen daar met de mensen uit het gebied tot één plan dat dijkversterking, rivierverruiming en beekherstel combineert met behoud van ruimtelijke kwaliteit.

Het uitdenken van een passend proces om verschillende partijen bij elkaar te brengen geeft me energie. Ook begeleid ik graag ontwerpateliers en omgevingswerkgroepen om met bewoners en ondernemers na te denken over de toekomst van hun gebied.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst buiten door. Wandelend met mijn vrouw en twee zoontjes, hardlopend of op de mountainbike. Ook vind ik het leuk om in de tuin te werken en aan ons huis te klussen.”