Menu

Over Wing

Op het snijvlak van leefomgeving, mens en economie

> Lees meer

Over ons

Wing begeleidt processen die bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving. We helpen overheden, bedrijven en hun maatschappelijke partners om effectief en krachtig samen te werken. Voor resultaten die ertoe doen.

Op het snijvlak van leefomgeving, mens en economie

Wing ondersteunt haar opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte. Het gaat dan vaak over natuur, landschap, stad, water en zee en de activiteiten die daar plaatsvinden. Wij voelen ons thuis in complexe, dynamische en politiek gevoelige omgevingen, waar het fysieke, sociale en economische domein elkaar ontmoeten. Samen met onze opdrachtgevers zoeken wij naar kansen om oude barrières te slechten, nieuwe synergie tot stand te brengen en gezamenlijk maatschappelijke en economische waarde te creëren.

Van visie naar praktijk. En andersom

Samen stappen zetten van denken naar doen. Van visie naar praktijk, en andersom. Een lerende aanpak die de weg helpt te vinden op onbekend terrein. Wing brengt partijen met elkaar in verbinding en bouwt samen met hen aan vertrouwen, enthousiasme en commitment. Staat een proces onder grote druk, dan organiseren we ‘tussenruimte’: plaats en tijd waar partijen in relatieve rust nieuwe wegen kunnen verkennen. Met beproefde en verrassende werkvormen dagen we mensen uit anders naar vraagstukken te kijken.

Voor resultaten die werken

De bijdrage van Wing is er steeds op gericht dat partijen gezamenlijk resultaat boeken. Het startpunt kan bij de overheid liggen, maar kan ook een ondernemersvraag zijn of een burgerinitiatief. We bevorderen dat alle betrokkenen zich eigenaar voelen van het resultaat. Dat maakt hun samenwerking krachtig en effectief.

Partner van onze opdrachtgevers

Wing werkt voor (netwerken van) overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Wij combineren vakmanschap in procesbegeleiding met vakinhoudelijke kennis. Voor onze opdrachtgevers zijn we een partner die met plezier, creativiteit en commitment resultaten boekt die ertoe doen. Een persoonlijke aanpak, frisse blik en maatwerk staan daarbij voorop.

Maatschappelijk betrokken

Naast het werk voor onze opdrachtgevers zetten wij onze expertise en ervaring in voor een aantal maatschappelijke doelen. Ook op die manier wil Wing een bijdrage leveren aan de samenleving van morgen.

> Ontvang ook onze nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte!

#wing#wageningen#groningen#adviseurs#proces#begeleiding#consultancy#wingwerkt