Menu

Over Wing

Op het snijvlak van leefomgeving, mens en economie

> Lees meer

Wing Ontwerpt

Hoe ziet onze leefomgeving er straks uit? Welke invloed hebben de energietransitie of klimaatadaptatie op ons landschap? Welke dilemma’s en ruimtelijke keuzes komen er op ons af en welk toekomstbeeld past bij onze ambities? Wing stimuleert deze vragen graag. Liever nog vinden we antwoorden door samen te schetsen en te zoeken naar slimme oplossingen die de wensen en doelen verbeelden. Hierbij maken we volop gebruik van de kracht van het beeld.

In de filosofie van Wing hangen ontwerp, proces en onderzoek nauw samen. In de ontwerpprocessen die wij doorlopen, liggen de accenten iedere keer anders.

Eindproduct

Soms is het ontwerp een eindresultaat waarbij onderzoek, dialoog en het wegen van belangen nodig zijn om de goede ruimtelijke afwegingen te maken. Het ontwerp toont dan een aantrekkelijk toekomstbeeld waarin de gebiedsopgaven zijn beantwoord en de inbreng van betrokkenen vertaald is in samenhangende keuzen en inrichtingsvoorstellen.

Schermafbeelding zonneplanelen in water_kl.png
Figuur: Ontwerponderzoek naar de potenties van zonne-energie op recreatiewater

Visie vormen

In andere trajecten zijn de opgaven nog niet scherp afgebakend en moet er eerst een strategisch proces worden doorlopen. Ontwerpen vormt dan een middel om te conceptualiseren, dimensioneren en concretiseren: waar, wat, hoe groot, past het bij de ondergrond en welke samenhang is er mogelijk? We schetsen bijvoorbeeld alternatieven, zodat de deelnemers aan de discussie zich echt iets kunnen voorstellen bij de doelen en maatregelen. Dit vormt de basis voor een goed gesprek waarin de spanning wordt opgezocht, maar ook nieuwe visies ontstaan. Zo’n gesprek kan prima worden gevoerd met het potlood in de hand. Het eindresultaat vormt input voor beleid, een gebiedsagenda of langetermijnperspectief.

Kachelhout_kl.jpg
Figuur: Verbeelding Kachelcollectieven in de Veenkoloniën. Eo Wijersprijsvraag, 2012

Onderzoeken

Ook gebruiken we het ontwerpen soms als een middel om ruimtelijke relaties en veranderingen te onderzoeken vanwege de algemene inzichten die dat oplevert. Vaak zetten we ontwerpend onderzoek in bij relatief nieuwe of controversiële onderwerpen, zoals het concept meerlaagsveiligheid of windmolens in bosgebieden. Maar ook bij scenariostudies zoals die voor de projecten ‘Lange termijn waterveiligheid’ of de ‘Verkenning landelijk gebied voor Overijssel’.

scenario's agrofood brabant_kl.jpg
Figuur: Scenarios agrofood voor Brabant

Nationaal, regionaal en lokaal

Ontwerpen is mogelijk op nationale, regionale en lokale schaal. Op al deze schalen spelen ontwikkelingen die begrenzing en invulling vragen en waarbij een goed ontwerp helpt om een gemeenschappelijk beeld te creëren. Bijzondere aandacht geven we aan de regionale schaal, waarop belangrijke transities plaatsvinden die gemeentegrenzen overschrijden.

3-luik_kl.png
Figuur: Omvorming van instabiele legakker naar stabiel rieteiland

Meer weten?

Wij maken volop gebruik van de kracht van het beeld. Een goed plaatje zegt soms meer dan duizend woorden. Kansen maken we zichtbaar met kaartbeelden, legenda’s, handschetsen, doorsnedes, schema’s of 3D-visualisaties. Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Frank Stroeken