Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Basisinformatie energie-infrastructuur

Dertig regio’s gaan een regionale energiestrategie opstellen. Hierin staan de maatregelen die nodig zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Er komen grote veranderingen in de energie-infrastructuur bij kijken. Wing heeft deze veranderingen inzichtelijk gemaakt.

De regionale aanpassingen van energienetten staan niet op zichzelf, maar moeten zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld als het gaat om het transport en de beschikbaarheid van energie over de dag en het jaar heen. Want de windkracht wisselt sterk, de zon schijnt niet altijd en in de winter is de zonnekracht een stuk lager. Verder produceert en verbruikt niet elke regio evenveel energie. Hoe meer hernieuwbare stroom er wordt geproduceerd, hoe groter de vraag naar energieopslag.

Slimme keuzes

Om de duurzame energievoorziening landelijk goed te regelen, moeten de regio’s hun regionale energiestrategie (RES) onderling goed afstemmen en regio-overstijgend samenwerken. Daarom stelt de overkoepelende organisatie Netbeheer Nederland informatie van de netbeheerders beschikbaar. De kennis van netbeheerders over de energienetten helpt de regio’s immers om slimme keuzes te maken bij het bepalen van hun energiestrategie. Wing heeft geholpen deze informatie inzichtelijk te maken.

Helder overzicht

Wing heeft de informatie die door de landelijke en regionale netbeheerders is samengesteld, verwerkt tot een helder en inzichtelijk document met infographics. Dit laat zien hoe de energienetten werken en hoe ze veranderen door de energietransitie. Daarnaast hebben we voor elke regio een kort overzicht gemaakt met regionale kengetallen en kaarten met de elektriciteits- en gasnetten. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Netbeheer Nederland en met netwerkbedrijf Alliander, dat de informatievoorziening coördineerde.
 

Links

#energie-transititie#netbeheer

Periode:

februari – april 2019

Opdrachtgever:

Netbeheer Nederland