Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

De Dutch Arctic Circle in bedrijf

Het Noordpoolgebied wordt door klimaatverandering toegankelijker. De klimatologische en ecologische kenmerken stellen echter hoge eisen aan de uitvoering van economische activiteiten op het Noordpoolgebied. Het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheid bundelen daarom hun kennis, kunde en ervaring in het platform van de Dutch Arctic Circle.

Nederland heeft van oudsher hechte banden met het Noordpoolgebied. Dat start met het “Behouden Huys’ op Nova Zembla en loopt via de walvisvaart (Spitsbergen) door tot op de dag van vandaag. Kennisontwikkeling van dit kwetsbare ecosysteem staat voorop in het Nederlandse poolonderzoek. Het Nederlandse bedrijfsleven kijkt echter ook naar de kansen die de recente ontwikkelingen bieden. De Dutch Arctic Circle is met die ontwikkeling in het achterhoofd in 2013 gestart als privaat initiatief. Doel is om samen te werken aan kennisprogramma’s en duurzame ontwikkeling. Het netwerk en de aanpak blijkt succesvol en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het bedrijfsleven hebben de DAC inmiddels financiële ondersteuning geboden. 

Aanpak

De DAC is inmiddels een levendig netwerk met bijna honderd deelnemers, waar recent ook natuurorganisaties zijn toegetreden. Wing ondersteunt de Dutch Arctic Circle  door middel van het organiseren van specifieke workshops en bredere bijeenkomsten. De inzet is om de Nederlandse best practices voor het Noordpoolgebied te benoemen en deze in een internationale context uit te dragen. 

Be good

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zet de Dutch Arctic Circle in als klankbordgroep voor beleidsontwikkeling. Het ministerie vraagt het platform daarnaast om mede invulling te geven aan het Nederlandse Polair Programma en de Polaire Strategie 2016-2020. De Dutch Arctic Circle werkt in 2018 vanuit het thema: “Be good and tell about it.”


DAC_logo_website.png> Website van Dutch Arctic Circle

    Periode:

    2017 - 2018

    Opdrachtgever:

    Ministerie Buitenlandse Zaken