Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

De energietransitie van onderaf

De regio Arnhem-Nijmegen staat voor een grote uitdaging: de energietransitie. Hierbij denken burgerinitiatieven en lokale ondernemers mee met de verschillende overheden. Wing bundelt de energie van alle betrokkenen in een doe-netwerk: het Gilde van Versnellers.

De energietransitie is bijzonder complex. Dat komt onder meer door de manier waarop we over energie denken. Zo is de opwek van energie in kolencentrales constant en wordt deze gestuurd door de vraag. Hernieuwbare energie wordt echter geleverd in pieken. Windmolens draaien immers alleen bij wind en zonnecellen werken alleen overdag. Op een nieuwe manier leren werken brengt veel vraagstukken met zich mee, die we binnen het Gilde van Versnellers ontrafelen.

Lokaal, duurzaam & eigen

Het Gilde van Versnellers is een netwerk van onder andere ondernemers, kennisinstituten en netbeheerders dat van onderaf aan de energietransitie werkt. Hun droom is om groene energie te leveren aan alle bewoners in regio Arnhem-Nijmegen, opgewekt door ondernemers en bewoners uit de regio. Oftewel lokaal, duurzaam en eigen. Wing bouwt mee aan het netwerk van het Gilde van Versnellers en brengt daarin de kennis samen van de leden en van buiten.

PT gilde v versnellers - tekst - zie mail Droombeeld de Grift_kl.png
Gemaakt door Kosmo Broom, FAIR2 Media.

Gilde van Versnellers

Binnen het Gilde van Versnellers gaan de leden in gesprek over het oplossen van complexe vraagstukken. Een voorbeeld is de huidige overbelasting van het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen producenten van hernieuwbare energie hun stroom niet altijd aan het net leveren. Een mogelijke oplossing is energieopslag. Maar wat is de beste manier om energie op te slaan, opslag in een lithiumbatterij of misschien toch stroom omzetten naar waterstof? Tijdens een bijeenkomst van het gilde hierover bleek dat een combinatie de beste oplossing biedt. Lithium-batterijen zijn namelijk uitermate geschikt voor energieopslag op korte termijn, waar waterstof juist het verschil kan maken op lange termijn.

De gildeaanpak

Een kerngroep van werknemers van stichting Wiek-II en Wing, trekt het Gilde van Versnellers. De kerngroep bouwt verder aan het netwerk en verzamelt proactief vraagstukken waar de leden mee worstelen. Vervolgens nemen we deze kwesties in zogeheten versnellingssessies onder de loep. Daarnaast ontwikkelt de kerngroep een leertraject met als thema ‘het versnellen van de energietransitie in de regio’, in samenwerking met partners van het gilde. Het leertraject gaat in 2022 van start en staat open voor eenieder die wil bijdragen aan de energietransitie in de regio Arnhem-Nijmegen.

Zie ook

 

#energietransitie#versnellen#bottomup#regionalesamenwerking#ondernemen#duurzameenergie#regioan#arnhemnijmegen

    Periode:

    2020-2021

    Opdrachtgever:

    Stichting Wiek-II