Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Eilanden op eigen kracht

De Waddeneilanden willen zelf op duurzame wijze in hun energie gaan voorzien. Samen zoeken de eilanden naar innovatieve projecten en financiële ondersteuning. Om dit voor elkaar te krijgen ontwikkelen de eilanden met hulp van Wing een gezamenlijk programma.

De Waddeneilanden legden in het Ambitiemanifest ‘De energieke toekomst’ uit 2007 vast dat ze in 2020 volledig zelfvoorzienend te willen zijn op het gebied van duurzame energie en water. De afgelopen jaren hebben de eilanden belangrijke stappen gezet als het gaat om duurzame energie. Desalniettemin constateerden de eilanden in 2016 dat er een ‘boost’ nodig is om de doelstelling te bereiken en vroegen Wing om hen te helpen om de focus en het programma te bepalen.

Proeftuin voor innovaties

De eilanden hebben een unieke positie als overzichtelijke proeftuin om innovaties in energiesystemen in te testen. De Waddenzee biedt eveneens mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door nieuwe vindingen als de onderwatervlieger of golfenergie. Vanuit het Investeringskader Waddengebied is er ook ruimte om innovatieve projecten als pilot te testen.

Maatwerk

Samen met de Waddeneilanden zijn de contouren van een programma geschetst voor de transitie naar duurzame energie. Maar op ieder eiland is de situatie anders. Elk van de eilanden zal met bewoners, bestuurders en netbeheerder moeten bepalen wat de opgave is en wat logische vervolgstappen zijn. Zo werken de partijen op Ameland in een breed consortium dat actief met bewoners nadenkt over duurzame energievoorziening. Ook de andere eilanden werken al volop aan de energietransitie. Verder ontdekken de eilanden en provincies hoe ze meer kunnen bereiken door samen te werken op bepaalde onderdelen.

Opgaveteam

Wing is gevraagd om richting te geven aan de ontwikkeling van het gezamenlijke programma. Wing heeft veel ervaring met opzetten en managen van grote programma’s en met de vormgeving van samenwerking. Zo kan Wing adviseren welke organisatievorm voor de betrokken gemeenten en provincies het beste aansluit bij het proces en doel. Wing begeleidt de eilanden en provincies, en denkt mee over de nieuwe stappen.

    Periode:

    2017 - 2018

    Opdrachtgevers:

    Samenwerkingsverband Waddeneilanden en Provincie Fryslan