Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Frisse blik op economisch beleid Nijmegen

Voor gemeenten kan het lastig zijn het gehele economische beleid te overzien. Economisch beleid is namelijk in veel domeinen verweven met andere thema’s. Daarom heeft Wing de gemeente Nijmegen geholpen om het huidige economische beleid en de blinde vlekken hierin inzichtelijk te maken. De thema’s en aandachtspunten voor de toekomst zijn nu helder.

In het Nijmeegse coalitieakkoord “Samen vooruit” spreekt de coalitie de ambitie uit om de economische veerkracht van de gemeente te versterken. Daartoe wil Nijmegen een economische visie opstellen waarin de verschillende activiteiten en beleidslijnen van de afgelopen jaren samen een integraal beleid vormen. Wing helpt hierbij de gemeente door het bestaande beleid, de uitvoering en de lacunes hiertussen inzichtelijk te maken.

Lastig vindbaar

Wing analyseerde de beleidsdocumenten en andere documenten als het coalitieakkoord en de begroting. Daarnaast interviewden we de betrokken ambtenaren. In eerste plaats bleek het economische beleid lastig vindbaar. Er zijn verschillende benamingen voor in onder meer beleidsnota’s, toelichtingen op de begroting, informatiebrieven aan de gemeenteraad, regionale beleidsdocumenten en uiteenlopende teksten op het niveau van wijk, stad en regio. De eerste aanbeveling luidt dan ook: meer logica en structuur in de documenten en een vaste terminologie.

Thema’s en aandachtspunten

Wing heeft vijf economische thema’s benoemd die voor Nijmegen belangrijk zijn. De gemeente werkte al met de thema’s “Vrijetijdseconomie” en “Health & High Tech”. Andere mogelijke thema’s zijn “Bedrijven en bedrijventerreinen”, “Logistiek” en “Duurzame economie”. Daarmee vallen losse activiteiten in een breder verband en kunnen er herkenbare programma’s worden ontwikkeld. Tijdens een werksessie met de gemeente zijn de bovenstaande bevindingen besproken, samen met meer algemene aandachtspunten.

Economische kansen

Het economisch beleid van Nijmegen is, in vergelijking met de regio en andere beleidsvelden, bescheiden. Het beleid voor een duurzame en circulaire economie is bijvoorbeeld alleen ingevuld vanuit duurzaamheid en milieu. Hierdoor mist de gemeente misschien kansen zoals de ontwikkeling van circulaire bedrijvigheid. Alles bij elkaar kan Nijmegen veel winst behalen door de economische thema’s te verbinden in een overkoepelende visie, uitgewerkt in ambities, actielijnen en een uitvoeringsagenda. Zo kan de gemeente een stevige economische visie met duidelijke eigen Nijmeegse ambities neerzetten.

    Periode:

    oktober 2018 - januari 2019

    Opdrachtgever:

    Gemeente Nijmegen