Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Kennisplatform Aardbevingen Groningen

Aardbevingen hebben in Noordoost-Groningen voor veel onrust gezorgd. Onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, wordt gewerkt aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Om de hiertoe benodigde kennis te vergaren is een tweetal kennisplatforms aangekondigd. Wing is kwartiermaker voor het kennisplatform bovengronds en organiseert daarvoor met kennisinstellingen 'kennistafels'.

Sinds 2015 werken twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Rijksoverheid onder leiding van Hans Alders aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Dit leidt tot veel vragen over de effecten van aardbevingen op bebouwing en infrastructuur en mogelijke versterkingsmaatregelen. Maar er zijn ook vragen over de leefbaarheid van het gebied, zoals de effecten op gezondheid en de woningmarkt. In het Meerjarenprogramma 2016-2020 is aangegeven dat hiervoor twee onafhankelijke kennisplatforms zullen worden ontwikkeld, één voor de ondergrond en één voor de bovengrond.

Aanpak

Het kwartiermakerschap van Wing behelst het opstellen van een eerste versie van een kennisagenda. In november 2015 is begonnen met verkennende gesprekken met bewonersorganisaties, gebiedscoördinatoren, kennisinstellingen, overheden en de NAM. Daaruit blijkt dat niet alleen behoefte is aan een betere ontsluiting van kennis, maar ook aan een betere coördinatie van de benodigde kennisontwikkeling. Via het organiseren van kennistafels met de gezamenlijke kennisinstellingen proberen we samen het kennisaanbod en de vragen in kaart te brengen. 

Beoogd resultaat

Met dit kwartiermakerschap bouwen wij samen met andere betrokkenen een platform voor de articulatie van kennisvragen, de afstemming van onderzoek, de validatie van de resultaten

Samenwerkingspartner(s) 

o.a. noordelijke  en landelijke kennisinstellingen, kennisvragers (overheden, bewoners, infrabeheerders, etc.)

Links 

www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

    Periode:

    november 2015 – september 2016

    Opdrachtgever:

    Nationaal Coördinator Groningen