Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Onderzoek windenergie, aanzet voor maatschappelijke dialoog

Het belang van duurzame energie staat nauwelijks meer ter discussie. Toch roept de plaatsing van windturbines vaak vragen en weerstand op. Voor de gemeente Apeldoorn onderzocht Wing in hoeverre windenergie mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Daarvoor ontwikkelden we onder meer infographics en modellen die overzicht en houvast bieden.

De Nederlandse gemeenten onderschrijven het klimaatakkoord van Parijs. Op weg naar een energie-neutrale toekomst wil de gemeente Apeldoorn zorgen dat in 2030 28 procent van het energiegebruik in de gemeente duurzaam wordt opgewekt. Daarvan zou 4 procent uit windenergie moeten komen. In het verleden heeft een energiecoöperatie een plan ontwikkeld voor enkele windturbines in het gebied Beekbergsebroek. Omwonenden protesteerden tegen dit plan en hadden veel vragen. Dit vormde voor de gemeenteraad van Apeldoorn de aanleiding om een onafhankelijk raadsonderzoek naar windenergie te starten.

Modellen en normen

Het rapport “Feitenonderzoek Windenergie Apeldoorn. Raadsonderzoek ter voorbereiding op politiek debat en een maatschappelijke dialoog” is op 20 juni verschenen. Het biedt objectieve informatie over technische mogelijkheden, wetgeving en omgevingseffecten. Vanuit Wing hebben we, samen met E&E advies en Greensolver, alle informatie, regelgeving en kennis op een rij gezet, gevisualiseerd en in overzichten gegoten. We hebben drie modellen gemaakt, waarin veertien normen voor bijvoorbeeld hinder voor omwonenden en voor natuur zijn opgenomen. Door deze aan of juist uit te vinken, verschijnen de mogelijkheden en beperkingen voor windmolens direct op de kaart van Apeldoorn.

Strengere eisen

Afhankelijk van de beleidskeuzes en kwaliteitseisen lijkt tussen de 20 en 1.900 hectare binnen de gemeentegrenzen geschikt te zijn voor windenergie. Indien de gemeente strengere eisen stelt, kunnen er maximaal 17 windturbines worden geplaatst. Het feitenonderzoek gaat niet in op de vraag op welke specifieke plekken de windturbines mogelijk zijn. Dat zou per locatie onderzocht moeten worden en is afhankelijk van het maatschappelijke en politieke dialoog. Na de zomer organiseert de gemeente onder meer een informatie- en discussieavond voor inwoners van Apeldoorn.

Samenwerkingspartner

E&E advies, Greensolver

Rapport:

Foto's
Luchtfoto: Ard van der Leeuw© via Flickr onder Creative Commons (foto verkleind voor website)
Overige foto's en afbeeldingen: Wing© en Greensolver©

Periode:

februari - juni 2017

Opdrachtgever:

Gemeente Apeldoorn