Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Online participatie bij nieuwe energie Venlo

De gemeente Venlo heeft samen met belanghebbenden een beleidskader nieuwe energie ontwikkeld. Wing heeft hierbij de online participatie verzorgd. Samen met lokale betrokkenen heeft de gemeente onderzocht welke uitgangspunten en randvoorwaarden belangrijk zijn voor de opwek van zonne- en windenergie in Venlo.

De opwek van duurzame energie in het landschap roept veel discussie op. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor opwekking van zonne- en windenergie. Naast de technische en ruimtelijke aspecten zijn er ook sociale en politieke afwegingen te maken. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Hoeveel willen we lokaal opwekken? Welke locaties lenen zich daarvoor? Hoe betrekken we een diverse groep mensen uit het gebied? Hoe benutten we nieuwe technieken? Welke juridische vormen zijn mogelijk?

Wetenschappelijke en lokale inzichten

Om een goed doordacht beleidskader op te stellen, heeft Wageningen Environmental Research de nieuwste wetenschappelijke inzichten verzameld. Wing en Digital Facilitators hebben een participatietraject verzorgd om lokale kennis op te halen, betrokkenheid te organiseren en de dialoog te voeren. In coronatijd, zonder mogelijkheden tot elkaar fysiek ontmoeten, vormde dat nog een hele uitdaging.

Online bijeenkomsten

Met een mix aan werkvormen en online tools konden lokale experts en belanghebbenden hun kennis en waarden delen, achtergrondinformatie tot zich nemen en met elkaar in discussie gaan. In zowel brede als meer specifieke online bijeenkomsten hebben we kennis opgehaald en inzicht opgedaan in lokale uitgangspunten en randvoorwaarden voor energie-opwek. Deze kennis en inzichten zijn ook verwerkt in het beleidskader nieuwe energie. Bovendien zijn de 54 lokale betrokkenen geïnformeerd over wat er met hun inbreng is gedaan. De “Praatplaten” geven de visualisaties de stappen in dit proces weer, evenals de resultaten.

Het resultaat

De ontwikkelde aanpak geeft Wing een sterk digitaal concept in handen om een geëngageerd participatietraject te organiseren met grote lokale betrokkenheid en inbreng. De Venlose gemeenteraad heeft in juni haar complimenten uitgesproken over het beleidskader. Het beleidskader ligt in januari 2022 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Nu kan de gemeente Venlo haar ambities voor de opwekking van nieuwe energie verder realiseren.

Links

Resultaten participatietraject:

#duurzameenergie#participatie#onlineparticipatie#landschap#energietransitie#gemeentelijkenergiebeleid#hybridewerken

    Periode:

    nov 2020 - juli 2021

    Opdrachtgever:

    Gemeente Venlo