Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Verkenning zonneparken Land van Cuijk

De samenwerkende gemeenten van ‘Land van Cuijk’ zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden voor grondgebonden zonneparken. Wing en Pondera Consult hielpen de regio op weg met een compacte en snelle verkenning.

Net als veel andere gemeenten en regio’s zoekt ook de regio Land van Cuijk naar mogelijkheden om de energievoorziening te verduurzamen. In Land van Cuijk werken de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill & Sint Hubert, Grave en Sint Anthonis samen. In deze regio willen verscheidene initiatiefnemers graag zonneparken realiseren. De gemeentelijke organisaties hadden echter nog weinig kennis en ervaring met zonneparken. Daarom verkende Wing, samen met Pondera Consult, waar ruimte is voor zonneparken en onder welke voorwaarden realisatie mogelijk is.

Technische, economische en ruimtelijke factoren

Wing en Pondera Consult maakten een overzicht van de technische, economische en ruimtelijke factoren die de plaatsing van zonneparken beïnvloeden. Technische factoren zijn bijvoorbeeld de oriëntatie van de zonnepanelen en de aansluiting op het hoogspanningsnetwerk. Economische factoren zijn bijvoorbeeld de kosten van een zonnepark en mogelijkheden voor subsidie, zoals SDE+ en de postcoderoosregeling. De ruimtelijke factoren zijn in beeld gebracht in een overzicht van de landschapstypen en hun kenmerken.

Excursie en werkatelier

Met de ambtenaren van de vijf gemeenten en enkele wethouders bezochten we het zonnepark ZonneWIJde in Breda. Dit zonnepark van ongeveer 2 hectare is volledig in eigendom van burgers. Tijdens een rondleiding spraken we met een van de initiatiefnemers. Zo kregen de deelnemers een concreet beeld van alles wat er bij de realisatie van een zonnepark komt kijken. In het aansluitende werkatelier verkenden we gezamenlijk de mogelijkheden voor zonneparken in Land van Cuijk.

Kansenkaart

De resultaten zijn verwerkt in een kansenkaart. De kansenkaart geeft een eerste inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van zonneparken in Land van Cuijk. Daarnaast geven we technische, economische en ruimtelijke afwegingen die de realisatie van zonneparken kunnen beïnvloeden. Hiermee hebben de gemeenten handvatten voor verdere beleidsvorming.

Samenwerkingspartner(s): Pondera Consult
  

Periode:

maart - augustus 2017

Opdrachtgever:

Samenwerkende gemeenten Land van Cuijk