Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Versnellingsweek in de Cleantech Regio

De Cleantech Regio, die bestaat uit zeven Gelderse en Overijsselse gemeenten, werkt samen aan een energie-neutrale en duurzame economie en samenleving. Om de belangrijkste regionale omgevingsvraagstukken boven tafel te krijgen, hielp Wing een versnellingsweek organiseren.

Alle regio’s in het landsdeel ‘Oost’ werken met de betrokken provincies en ministeries vanuit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan de eerste omgevingsagenda van Nederland, Omgevingsagenda Oost. Iedere regio kent zijn eigen uitdagingen. Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen vormen samen de Cleantech Regio. De regio huisvest onder meer papierfabrieken, chemische en maakindustrie en bedrijven die reststoffen verwerken. De rijksoverheid en de Cleantech Regio willen de Omgevingsagenda handen en voeten geven met afspraken die de overgang naar een circulaire economie en duurzame energie versoepelen.

Opgaven in beeld brengen

Wing hielp de Cleantech Regio om een versnellingsweek te organiseren, waarin de grote opgaven voor de regio in kaart werden gebracht en vervolgens verwoord in een concrete samenwerkingsagenda tussen Rijk en regio. De versnellingsweek vond in tweeënhalve dag plaats in februari 2020. Aan de hand van vier cases over de energietransitie en circulaire economie is Wing met regionale, provinciale en nationale gesprekspartners aan de slag gegaan in deelsessies. Samen tekenen op de kaart van de regio bleek een krachtige methode om de opgaven en oplossingen in beeld te krijgen en bespreekbaar te maken.

Regionale cases

Vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en onderwijs bespraken samen de vier regionale cases. Waaronder het aardgasvrij maken van een wijk in samenhang met de openbare ruimte, mobiliteit, circulair werken op bedrijventerreinen en duurzame energie opwekken langs de A1. Ook ging het over de papierfabriek in Eerbeek-Loenen, die voor zowel werkgelegenheid als overlast zorgt. Dat laatste maakt de omgeving minder aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. Bovendien vormt het grootverbruik van water een uitdaging voor het waterschap en een bedreiging voor de natuur op de Veluwe.

Inzicht

Tijdens de verschillende ‘versnellingssessies’ maakten adviseurs en ontwerpers van Wing de belangen ruimtelijk inzichtelijk met behulp van kaarten en schetsen. Daardoor konden de deelnemers de thema’s samen verder uitdiepen en inzicht opdoen in de benodigde vervolgstappen. Op de laatste dag spraken de bestuurlijke betrokkenen en Cleantech-partners af hoe ze verder samen optrekken en wie waarin het voortouw neemt. In het geval van de papierindustrie in Eerbeek-Loenen organiseren het Rijk en de regio bijvoorbeeld een ontwerpend onderzoek om oplossingen te zoeken.

#omgevingsagenda#versnellingsweek#energietransitie#regionalesamenwerking#circulaireeconomie#ontwerpendonderzoek

    Periode:

    Januari en februari 2020

    Opdrachtgever:

    Provincie Gelderland