Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Werkplaats Vitaal Platteland

In het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland werken ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten als één overheid samen aan een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Om deze samenwerking te bevorderen organiseert Wing de Werkplaats Vitaal Platteland. Hierin leren de deelnemers van elkaar en zoeken ze naar inzichten onder het motto “met de voeten in de klei”.

Het platteland staat voor grote uitdagingen, zoals de transitie naar een duurzame landbouw, klimaatadaptatie, circulaire economie en de energietransitie. Deze opgaven zijn te groot voor de betrokken partijen om individueel te kunnen realiseren. Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) stimuleert de samenwerking tussen de vier overheden. Dat gebeurt onder meer door vijftien kansrijke gebieden te ondersteunen in wet- en regelgeving, kennis en onderzoek, financiële inzet en “leren door doen”.

Leren door doen

Wing organiseert de Werkplaats Vitaal Platteland: een community of practice die het gezamenlijke leerproces faciliteert. Hierin staan van elkaar leren en leren door doen centraal. Vier keer per jaar komen de vertegenwoordigers van de vijftien gebieden samen en gaan ze op zoek naar nieuwe inzichten over interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met maatschappelijke partners.

Praktijkgericht

“Met de voeten in de klei” luidt het motto; de bijeenkomsten zijn praktijkgericht. Elke bijeenkomst verkennen we een centraal thema en zoeken we naar handvaten en inzichten die helpen bij interbestuurlijk samenwerken. De bijeenkomsten vinden plaats op locaties die illustratief zijn voor het thema. Een creatieve aanpak en gevarieerde werkvormen houden de bijeenkomsten fris en voeden de deelnemers inhoudelijk. Waar nodig vullen we het programma aan met experts en sprekers die werken aan soortgelijke of heel andere kwesties.

Meer over de werkplaats op www.werkplaatsvitaalplatteland.nl
 

#InterbestuurlijkProgrammaVitaalPlatteland

Periode:

2019 - 2020

Opdrachtgever:

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland