Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Wij maken Nederland

Hoe ziet ons land er straks uit? En wat is daarvoor nodig aan beleid, activiteiten en samenwerking? Om deze vragen draait ‘Wij Maken Nederland’. Dit onafhankelijke platform heeft tot doel een goed geïnformeerd ruimtelijk debat te voeren én omgevingsbeleid te beïnvloeden.

Opgaven als energietransitie, digitalisering en nieuwe vormen van mobiliteit hebben grote invloed op de ruimte. Het onafhankelijke platform Wij Maken Nederland brengt organisaties, overheden, bedrijven, burgers en professionals bij elkaar voor een goed geïnformeerd debat. Dat gebeurt online en fysiek bij bijeenkomsten in onder andere Pakhuis de Zwijger.

Boodschappen voor nieuwe kabinet, regioreferaten, WMNL Academi

Op weg naar de landelijke verkiezingen in maart 2017 werkte het platform aan “Tien boodschappen voor het nieuwe kabinet”. We zetten in op scherpe keuzes die de politiek moet maken voor ‘de Grote Verbouwing’ van Nederland. Met regionale betrokkenen zijn Regioreferaten gemaakt (Leiden, Eindhoven, Foodvalley) voor de Stuurgroep NOVI. We maken podcasts over actuele thema’s met spraakmakers. In 2019 start de Wij Maken Nederland Academie.

Meedoen

Het platform Wij Maken Nederland is ontstaan in het Jaar van de Ruimte. Pakhuis de Zwijger, Platform31, Vereniging Deltametropool en Wing hebben een doorstart gemaakt met Wij Maken Nederland. Professionals, betrokken burgers en organisaties kunnen meedoen aan Wij Maken Nederland door zich aan te sluiten als ‘Landmaker’. Zelf een bijdrage leveren aan het ruimtelijk debat kan ook door ‘Supporter’ te worden.

> Luister ook de Podcasts

    Periode:

    2016 - 2019

    Opdrachtgever:

    WMNL is een privaat initiatief van de initiatiefnemers en wordt gedragen door de Landmakers en Supporters