Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Circulair ondernemen in de FoodValley

Geen afval meer, hergebruik van grondstoffen en gesloten kringlopen. Een circulaire economie zorgt voor een duurzame productie- en voedselketen en nieuwe verdienmodellen. De overstap naar circulair ondernemen is niet makkelijk. Daarom maken bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden samen plannen voor circulair werken in de regio FoodValley.

Ondernemers in agrofood hebben veel ambitie om circulair te werken. Zij zien circulair werken als dé volgende stap voor een duurzame agrofoodsector en een sterke regionale economie. Dat merkte Wing tijdens gesprekken met ondernemers in de FoodValley en de Rabobank zag dit bij cliënten. Veel ondernemers willen weten hoe ze processen circulair kunnen maken en zoeken onder meer contact met andere ondernemers, overheden of andere potentiële samenwerkingspartners. Ook lopen zij er tegenaan dat veel partijen het belang van een circulaire economie nog niet inzien. 

Bottum up en agile werken aan resultaat

Wing en Rabobank maakten als trekker samen met Hogeschool VHL en de ondernemers ReFood en De Klik BiomassaDHZ een conceptprogramma om samen stappen te zetten naar een circulaire economie. Het project bevindt zich momenteel in de kwartiermakersfase en inmiddels is ook de regio FoodValley aangehaakt. Kenmerkend aan de aanpak is de bottom-up invulling. Ondernemers en andere betrokkenen bouwen concrete projecten. Het programma bestaat uit een dynamische agenda, dat continu inspeelt op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Wing stelde daarbij een Agile werkwijze voor, waarbij de regiegroep met een afvaardiging van ondernemers, overheden én onderwijsinstellingen, ieder kwartaal opnieuw keuzes maakt voor de prioriteiten en activiteiten voor de eerstvolgende fase. Daarnaast worden twee keer per jaar ‘roadmaps’ voor de lange termijn ontwikkeld. Betrokkenen kijken samen welke innovaties er nodig zijn in de toekomst, bijvoorbeeld op systeemniveau.

Ondernemers aan het roer

In het programma ondersteunt Rabobank lokale ondernemers met concrete adviezen en oplossingen in de CE Challenge. Ook zal het programma concrete projecten helpen ontwikkelen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen en het initiatief van biovergister ReFood om met lokale afvalbedrijven de mogelijkheden te onderzoeken voor scheiding en verwerking van afvalstromen uit de horeca.

Doelen

De programmapartners willen zorgen dat in 2020 circulair ondernemen en denken gemeengoed is bij bedrijven, overheden en in onderzoek en onderwijs. Als het aan ons ligt, wordt er dan efficiënter gebruik gemaakt van grondstoffen en zijn er talloze praktijkvoorbeelden van ‘zero waste’. In 2020 zijn er nieuwe circulaire verdienmodellen ontstaan, tezamen met toonaangevende projecten en bedrijven die FoodValley op de kaart zetten. 

Samenwerkingspartners

Rabobank Vallei en Rijn, Rabobank Gelderse Vallei, Hogeschool VHL, ReFood, De Klik

Downloads

    Periode:

    2017 - 2020

    Opdrachtgever: