Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Community of Practice Energieke Samenleving

Een groeiende groep burgers en bedrijven wil hun creativiteit en innovatiekracht inzetten voor een prettige leefomgeving. Het samenwerken met deze energieke samenleving vraagt een aanpassing in het denken en doen van de Rijksoverheid.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu I&W) vroeg Wing om, samen met directeur Participatie Erik Pool, rond dit thema een leertraject voor het middenmanagement te organiseren. Want deze mensen ervaren dagelijks de spanning tussen de werkvloer met voelhorens in de samenleving en de hiërarchische, bureaucratische en institutionele verantwoordelijkheden van het ministerie.

Aanpak

We organiseren het leerproces in interne Community's of Practice. Dat betekent dat leren uit ervaring, in een veilige leercontext, centraal staat. Dit combineren we met een socratische gespreksmethode ontwikkeld door Jos Kessels, bekend als ‘het Kralenspel’. De werkvormen spelen in op de ervaring vanuit buik, hart en hoofd. We werken bijvoorbeeld met beelden, poëzie of persoonlijke tafelredes, en oefenen met dialoogvormen en zorgvuldige gespreksvoering.

Deelnemers formuleren hun eigen leervragen en zoeken hier concrete ervaringen bij. In zes meerdaagse bijeenkomsten op een inspirerende locatie gaan we het gesprek aan over al die leervragen. Zo verdiepen we de inzichten in de veranderingen die de energieke samenleving, als maatschappelijke transitie, heeft voor het Ministerie, en wat dit betekent voor het middenmanagement. Het gaat hierbij om inzichten die raken aan de cultuur van de organisatie, aan patronen en structuren die zich stilzwijgend in de organisatie en haar omgeving hebben genesteld.

Resultaten

De leereffecten worden expliciet op drie niveaus: persoonlijke groei, professioneel leiderschap en op organisatieniveau. Doorwerking van de ervaringen in de organisatie is nadrukkelijk onderdeel van de zoektocht van de groep.


> Meer informatie over het Kralenspel

    Periode:

    2015 - 2019

    Opdrachtgever:

    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat