Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Dubbele dijk combineert waterveiligheid, natuur en zilte teelt

Bij de Eems-Dollard wordt een nieuw dijkconcept beproefd. De Dubbele Dijk combineert schoner water met een veilig achterland, ruimte voor natuur en recreatie en duurzame energie- en voedselproductie. Wing ondersteunt de provincie Groningen bij dit innovatieve project

De Dubbele Dijk helpt het risico op overstroming te verkleinen. Achter de Waddendijk komt een tweede dijk, opgebouwd uit slib. Dat slib wordt gewonnen uit de Eems-Dollard, om de ecologische kwaliteit van de rivier te verbeteren. Hierdoor ontstaat een kustzone met een dubbele waterkering. Tussen de beide dijken komen smalle polders met slib, waar het slib kan rijpen. Daarnaast wordt binnendijks een zone van ongeveer vijftig hectare ingericht voor zilte teelt en aquacultuur. Zilte teelt verbindt de natuur en economie en mariene aquacultuur, zoals de kweek van zeewier of kokkels, kan bijdragen aan duurzame voedselproductie. Dit kan bovendien helpen om het project financieel haalbaar te maken.

Capaciteit en expertise

In dit project toont de provincie Groningen een hoge ambitie. Voor een succesvol project is de toepassing en ontwikkeling van kennis over beleid en regelgeving, over kweek en de inrichting van het proces vereist. De provincie heeft Wing gevraagd om het projectteam te ondersteunen door capaciteit en expertise te leveren op deze terreinen.

Brede kennisbehoefte

Vooraf is niet altijd te voorzien op welk terrein behoefte is aan onze bijdrage. De kennisbehoefte binnen dit project strekt zich namelijk breed uit, van procesinrichting, zoals de verkenning van een marktconsultatie, tot beleid en regelgeving. Daarbij brengt Wing de ervaringen in uit vergelijkbare trajecten op andere terreinen. Verder kan het nodig zijn om op specifieke onderwerpen expertsessies of afstemmings-overleggen te beleggen.

 

    Periode:

    Januari 2018 - December 2018

    Opdrachtgever:

    Provincie Groningen